• VIIw (fot. CVP, Grzegorz Eliasiewicz i Rafał Ochęduszko)

Św. Kazimierz


Identyfikator:
Krak/KCent/12/VIIw
Lokalizacja zespołu witraży:
Kościół Franciszkanów-Reformatów pw. św. Kazimierza królewicza w Krakowie (Krak/KCent/12)
Numer witrażu w obrębie zespołu
VIIw
Lokalizacja w obiekcie
FASADA
Wykonawca
Mayer’sche Hofkunstanstalt, Monachium
Czas powstania
1898–1899
Wymiary
ok. 400 × ok. 210 cm
Sygnatury
„MAYERSCHE KGL. HOFKUNSTANSTALT MUENCHEN” (przy dolnej krawędzi, po prawej); „RENOWACJA | ANNA i IRENEUSZ ZARZYCCY | KRAKÓW 1994” (w dolnym pasie bordiury, po lewej)
Inskrypcje
„ŚW KAZIMIERZU · | PATRONIE POLSKI | MÓDL · SIĘ · ZA · NAMI ·” (na banderoli pod wizerunkiem św. Kazimierza)
Autorstwo zdjęcia
CVP, Grzegorz Eliasiewicz i Rafał Ochęduszko