• Gać, elewacje 1 (fot. CVP, Bartosz Podubny)

Kościół parafialny pw. św. Wniebowzięcia NMP w Gaci


Identyfikator:
Przem/PrzewI/2

Parafia
Parafia pw. św. Wniebowzięcia NMP w Gaci
Dekanat
Archidiecezja przemyska >>> dekanat Przeworsk I
Adres
Gać 599
Witraże lokalizacji:
witraż z motywem roślinnym (Is)
Serce Marii (IIs)
witraż z motywem roślinnym (IIIn)
Serce Jezusa (IVn)
witraż bordiurowy z przedstawieniem Serca Jezusa (Vs)
witraż bordiurowy z przedstawieniem Serca Marii (VIs)
witraż bordiurowy z przedstawieniem gołębicy Ducha Świętego (VIIs)
witraż bordiurowy z przedstawieniem Baranka Apokaliptycznego (VIIIs)
witraż bordiurowy z przedstawieniem Krucyfiksu (IXn)
witraż bordiurowy z przedstawieniem monstrancji (Xn)
witraż bordiurowy z przedstawieniem pelikana karmiącego pisklęta (XIn)
witraż bordiurowy z przedstawieniem symboli eucharystycznych (XIIn)
przeszklenie z hierogramem Marii (XIIIa)
przeszklenie z hierogramem Chrystusa (XIVa)
Opis budowli / Ogólna charakterystyka
Trójnawowa, murowana pseudobazylika. Prezbiterium skierowane na zachód, jednoprzęsłowe, pięciobocznie zamknięte, flankowane przez parę zakrystii. Korpus nawowy czteroprzęsłowy, z kruchtą pod chórem muzycznym. Od południa dobudowana kaplica od południa; od północy pomieszczenie pomocnicze. Kruchta poprzedzona przedsionkiem pod wieżą. Poza prostokątnymi oknami w górnej kondygnacji wieży, pozostałe otwory zakończone półkoliście. W zachodnich otworach prezbiterium witraże z motywami roślinnymi, we wschodnich figuralne. W oknach naw bocznych witraże z motywami symbolicznymi. Ołtarz główny barokowy, ołtarze boczne neostylowe.
 

Historia budowli
W latach 1893–1894, za proboszcza Marcina Sanokowskiego wybudowano w Gaci nową, murowaną świątynię. Została ona konsekrowana 9 października 1894 roku przez biskupa Jakuba Glazera. Niewiele jest informacji z tego okresu ponieważ w 1944 roku większość dokumentów została zniszczona przez żołnierzy radzieckich. W roku 1897 Jan Düll wykonał polichromię we wnętrzu kościoła. Pod koniec lat trzydziestych wnętrze wzbogacono o komplet witraży wykonany przez Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński.
 
bibliografia

Źródła archiwalne dotyczące budowli
Archiwum parafialne w Gaci, Szczepan Bemben, Parafia Gać w latach 1918-1939, Przemyśl 1998 mps, s. 61, 63
 

Autorstwo opracowania
Bartosz Podubny